Trzydziesty siódmy numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest czwartym kwartalnikiem w 2021 roku, zamykający cykl wydawniczy, którego tematem wiodącym jest hasło; „przestrzeń, architektura, natura”.
Przestrzeń, architektura, natura to pojęcia, które określają,wszechstronne wzajemne relacje zachodzące w kształtowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz założeń architektoniczno-urbanistycznych, na określonych obszarach terenów dotyczących działalności człowieka.
Mających szczególny wpływ na jakość środowiska mieszkaniowego, decydują o jego kompozycji i pięknie, ładzie przestrzennym, harmonii z otoczeniem etc. Mają także wpływ na jakość struktur przestrzennych w strefach zurbanizowanych i siedliskach ludzkich oraz percepcję i jakość życia człowieka.

Opublikowane: 2022-01-05