Trzydziesty piąty numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest drugim kwartalnikiem w 2021 roku, którego tematem wiodącym jest hasło;
„przestrzeń, architektura, natura”.
Problemy związane z kształtowaniem przestrzeni miejskich oraz środowiska mieszkaniowego w silnym związku z naturą, są szczególnie ważne w skali naszego globu w bieżących latach dwudziestego pierwszego wieku. Bowiem postępujące ocieplenie klimatu oraz nasilenie jego negatywnych skutków dla życia człowieka, flory i fauny na naszej Ziemi budzą uzasadniony niepokój.
Podstawowe znaczenie ma więc wszechstronna działalność człowieka zmierzająca do ochrony atmosfery, zagrożonych terenów, przede wszystkim terenów zielonych oraz mórz i oceanów.

Opublikowane: 2021-12-23