Trzydziesty czwarty numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest pierwszym kwartalnikiem w 2021 roku rozpoczynający cykl wydawniczy, którego tematem wiodącym jest hasło; przestrzeń, architektura, natura.
Przestrzeń, architektura, natura to pojęcia, które określają wszechstronne wzajemne relacje zachodzące w kształtowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz założeń architektoniczno-urbanistycznych na określonych obszarach terenów dotyczących działalności człowieka, Szczególnie wpływają na jakość środowiska mieszkaniowego i decydują o jego kompozycji i pięknie, ładzie przestrzennym, harmonii z otoczeniem, etc. Mają także wpływ na jakość miejskich struktur przestrzennych w strefach zurbanizowanych i siedliskach ludzkich oraz percepcję i jakość życia człowieka.

Opublikowane: 2021-07-01