Trzydziesty trzeci numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe / Housing Environment jest czwartym kwartalnikiem w 2020 roku poświęconym Architekturze XXI wieku. Opublikowane artykuły prezentują problemy związane z kształtowaniem nowej współczesnej architektury, która wraz z rozwojem cywilizacyjnym świata i nowych technologii wprowadziła znaczące pozytywne zmiany w środowisku przestrzeni miejskich również w środowisku mieszkaniowym. Wskazują nowe kierunki rozwoju siedlisk ludzkich w najbliższej przyszłości, w związku z dynamicznym rozwojem stref zurbanizowanych, nasilających się problemów społecznych, demograficznych, migracyjnych ekonomicznych, energetycznych, przestrzennych etc.

Opublikowane: 2020-12-31