Trzydziesty drugi numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest trzecim kwartalnikiem w 2020 roku poświęconym Architekturze XXI wieku. W bieżącym roku mijają dwie dekady dwudziestego pierwszego wieku, które upoważniają redakcję czasopisma do podjęcia próby podsumowania tego okresu, między innymi w zakresie kształtowania funkcjonalno-przestrzennego architektury i przestrzeni miejskich oraz stref zurbanizowanych naszego globu.

Opublikowane: 2021-01-15