Trzydziesty pierwszy numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest drugim kwartalnikiem w 2020 roku poświęconym Architekturze XXI wieku. W bieżącym roku mijają dwie dekady dwudziestego pierwszego wieku, które upoważniają redakcję czasopisma do podjęcia próby podsumowania tego okresu, między innymi w zakresie kształtowania funkcjonalno-przestrzennego architektury i przestrzeni miejskich oraz stref zurbanizowanych naszego globu.
Ostatnie dwie dekady przyniosły wiele istotnych zmian funkcjonalno-przestrzennych w kreowaniu zbudowanego środowiska mieszkaniowego, spowodowanych między innymi: zrównoważonym projektowaniem architektoniczno-urbanistycznym; kształtowaniem wspólnych przestrzeni często inspirowanych kulturami lokalnymi; współczesnej architektury regionalnej; a także poszukiwaniem tożsamości przestrzeni miejskich.

Opublikowane: 2020-12-10