W 2020 roku rozpoczynamy cykl wydawniczy czterech kwartalników poświęcony Architekturze XXI wieku. W bieżącym roku mijają dwie dekady dwudziestego pierwszego wieku, które upoważniają redakcję czasopisma do podjęcia próby podsumowania tego okresu, odnośnie do kształtowania funkcjonalno-przestrzennego architektury i przestrzeni miejskich oraz stref zurbanizowanych naszego globu, określenia tendencji w ujęciu wszechstronnych zjawisk i aspektów, także interdyscyplinarnych oraz spróbować postawić ewentualne prognozy dotyczące niedalekiej przyszłości.

Opublikowane: 2020-09-07