Instrukcje dla autorów

Pobierz instrukcje dla autorów

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW W CZASOPIŚMIE ŚRODOWISKO MIESZKANIOWE/HOUSING ENVIRONMENT

Tekst artykułu należy przygotować wg szablonu zachowując układ dokumentu oraz wielkości czcionek. Redakcja nie będzie przyjmować tekstów, które nie są zapisane w szablonie. Teksty niezgodne z wytycznymi nie będą wysyłane do recenzji, ale zwracane do autora w celu poprawy. Prosimy czekać na informację ze strony redakcji czy tekst jest przygotowany prawidłowo i został przekazany do recenzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe stosowanie stylu bibliograficznego oraz podpisów pod ilustracjami, ponieważ od 2020 r. redakcja zmienia stosowany styl bibliograficzny na styl Harvard. Szczegóły są opisane w szablonie wydawniczym.

Redakcja