Środowisko Mieszkaniowe

 

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Małgorzata Rekuć

 

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700


Punkty MNISW:
20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism


Właściciel czasopisma:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Nr 34 (2021): Przestrzeń, architektura, natura

Trzydziesty czwarty numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest pierwszym kwartalnikiem w 2021 roku rozpoczynający cykl wydawniczy, którego tematem wiodącym jest hasło; przestrzeń, architektura, natura.
Przestrzeń, architektura, natura to pojęcia, które określają wszechstronne wzajemne relacje zachodzące w kształtowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz założeń architektoniczno-urbanistycznych na określonych obszarach terenów dotyczących działalności człowieka, Szczególnie wpływają na jakość środowiska mieszkaniowego i decydują o jego kompozycji i pięknie, ładzie przestrzennym, harmonii z otoczeniem, etc. Mają także wpływ na jakość miejskich struktur przestrzennych w strefach zurbanizowanych i siedliskach ludzkich oraz percepcję i jakość życia człowieka.

Opublikowane: 2021-07-01

Wyświetl wszystkie numery