Środowisko Mieszkaniowe

 

Redaktor naczelny: Wacław Seruga
Sekretarz redakcji: Zofia Dudek

 

"Środowisko Mieszkaniowe - Housing Enviroment" jest wydawnictwem o charakterze naukowym, cyklicznym, dwujęzycznym (polsko-angielskim), zarejestrowanym w systemie ISSN. Dotyczy problematyki mieszkalnictwa w projektowaniu urbanistyczno-architektonicznym w kontekście środowiska mieszkaniowego rozumianego jako miejsce zamieszkania w środowisku przyrodniczym i kulturowym, kształtowanym przez człowieka. Jest ono poświęcone twórczości urbanistyczno-architektonicznej w postaci prac teoretycznych, eksperymentów, projektów i realizacji, ujmujących kompleksowo zagadnienia kształtowania środowiska mieszkaniowego, zarówno pod kątem jego walorów architektoniczno-przestrzennych, cech prozdrowotnych, technologicznych rozwiązań proekologicznych, a także problemów wskazywanych przez socjologię czy psychologię środowiska. Obszerną część każdego numeru stanowi prezentacja wybranych prac studenckich.

ISSN 1731-2442
e-ISSN 2543-8700


Punkty MEIN:
100 - Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism


Właściciel czasopisma:
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego

Tom 37 Nr 37 (2021): Przestrzeń, architektura, natura

Trzydziesty siódmy numer czasopisma Środowisko Mieszkaniowe/ Housing Environment jest czwartym kwartalnikiem w 2021 roku, zamykający cykl wydawniczy, którego tematem wiodącym jest hasło; „przestrzeń, architektura, natura”.
Przestrzeń, architektura, natura to pojęcia, które określają,wszechstronne wzajemne relacje zachodzące w kształtowaniu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych oraz założeń architektoniczno-urbanistycznych, na określonych obszarach terenów dotyczących działalności człowieka.
Mających szczególny wpływ na jakość środowiska mieszkaniowego, decydują o jego kompozycji i pięknie, ładzie przestrzennym, harmonii z otoczeniem etc. Mają także wpływ na jakość struktur przestrzennych w strefach zurbanizowanych i siedliskach ludzkich oraz percepcję i jakość życia człowieka.

Opublikowane: 2022-01-05

Wyświetl wszystkie numery