Jagiełło - KowalczykMagdalena. „XXI Wiek a Funkcjonalno- -Przestrzenne Problemy Wenecji”. Środowisko Mieszkaniowe0, no. 33 (grudzień 31, 2020). Udostępniono styczeń 20, 2022. https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/400.