Jagiełło-KowalczykM. „Mazurski Model współczesnego Regionalizmu ”. Środowisko Mieszkaniowe, nr 34, lipiec 2021, s. 112-9, https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/442.