TrębaczP., i DudaM. „Projektowanie Struktury Przestrzeni Publicznej Jednostek Urbanistycznych Jako Warunek Skutecznego przekształcenia terenów poprzemysłowych Na przykładzie Obszaru Pelcowizny W Warszawie ”. Środowisko Mieszkaniowe, nr 34, lipiec 2021, s. 96-111, https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/441.