TwardowskiM., i Ros CamposA. „Nowe Kierunki Rozwoju Architektury Wież Mieszkalnych Na Wybranych przykładach – Manhattan, Nowy Jork ”. Środowisko Mieszkaniowe, nr 34, lipiec 2021, s. 19-32, https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/435.