Jagiełło - KowalczykM. „XXI Wiek a Funkcjonalno- -Przestrzenne Problemy Wenecji”. Środowisko Mieszkaniowe, nr 33, grudzień 2020, https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/400.