MikielewiczR. „Postawa twórcza: Zaangażowanie społeczne. Architektura Wobec Wyzwań Nowego Stulecia”. Środowisko Mieszkaniowe, T. 30, nr 30, maj 2020, s. 53-61, https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/353.