[1]
Jagiełło-KowalczykM., „Mazurski model współczesnego regionalizmu ”, ŚM, nr 34, s. 112-119, lip. 2021.