[1]
TrębaczP. i DudaM., „Projektowanie struktury przestrzeni publicznej jednostek urbanistycznych jako warunek skutecznego przekształcenia terenów poprzemysłowych na przykładzie obszaru Pelcowizny w Warszawie ”, ŚM, nr 34, s. 96-111, lip. 2021.