[1]
OlenderekJ. i OlenderekM., „O wybranych przestrzeniach mieszkalnych funkcjonujących współcześnie w miejskim krajobrazie kulturowym ”, ŚM, nr 34, s. 58-77, lip. 2021.