[1]
Jagiełło - KowalczykM., „XXI wiek a funkcjonalno- -przestrzenne problemy Wenecji”, ŚM, nr 33, grudz. 2020.