[1]
DerwiszJ., „Nowe muzeum w mieście. Zmiany w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury współczesnych obiektów muzealnych”, ŚM, t. 30, nr 30, s. 72-81, maj 2020.