[1]
BigajP., „Wybrane tendencje w kształtowaniu architektury kwartałów zabudowy mieszkaniowej Europy w pierwszych dekadach XXI wieku”, ŚM, t. 30, nr 30, s. 62-71, maj 2020.