[1]
MikielewiczR., „Postawa twórcza: zaangażowanie społeczne. Architektura wobec wyzwań nowego stulecia”, ŚM, t. 30, nr 30, s. 53-61, maj 2020.