[1]
KwiecińskiK., „Technologia służąca mieszkańcom?”, ŚM, t. 30, nr 30, s. 13-23, maj 2020.