Jagiełło-KowalczykM. (2021) „Mazurski model współczesnego regionalizmu ”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(34), s. 112-119. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/442 (Udostępniono: 20styczeń2022).