OlenderekJ. i OlenderekM. (2021) „O wybranych przestrzeniach mieszkalnych funkcjonujących współcześnie w miejskim krajobrazie kulturowym ”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(34), s. 58-77. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/438 (Udostępniono: 22styczeń2022).