Jagiełło - KowalczykM. (2020) „XXI wiek a funkcjonalno- -przestrzenne problemy Wenecji”, Środowisko Mieszkaniowe, 0(33). Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/400 (Udostępniono: 20styczeń2022).