DerwiszJ. (2020) „Nowe muzeum w mieście. Zmiany w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury współczesnych obiektów muzealnych”, Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), s. 72-81. Dostępne na: https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/361 (Udostępniono: 22styczeń2022).