Jagiełło-KowalczykMagdalena. 2021. „Mazurski Model współczesnego Regionalizmu ”. Środowisko Mieszkaniowe, nr 34 (lipiec), 112-19. https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/442.