Jagiełło - KowalczykMagdalena. 2020. „XXI Wiek a Funkcjonalno- -Przestrzenne Problemy Wenecji”. Środowisko Mieszkaniowe, nr 33 (grudzień). https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/400.