Mazur, Rafał, i Piotr Trębacz. 2020. „Typologia Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej W Polsce W Latach 2010-2019”. Środowisko Mieszkaniowe 30 (30), 37-46. https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/357.