Mikielewicz, Renata. 2020. „Postawa twórcza: Zaangażowanie społeczne. Architektura Wobec Wyzwań Nowego Stulecia”. Środowisko Mieszkaniowe 30 (30), 53-61. https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/353.