Jagiełło-KowalczykM. Mazurski model współczesnego regionalizmu . Środowisko Mieszkaniowe, n. 34, p. 112-119, 1 lip. 2021.