Jagiełło - KowalczykM. XXI wiek a funkcjonalno- -przestrzenne problemy Wenecji. Środowisko Mieszkaniowe, n. 33, 31 grudz. 2020.