BigajP. Wybrane tendencje w kształtowaniu architektury kwartałów zabudowy mieszkaniowej Europy w pierwszych dekadach XXI wieku. Środowisko Mieszkaniowe, v. 30, n. 30, p. 62-71, 31 maj 2020.