Jagiełło-KowalczykM. (2021). Mazurski model współczesnego regionalizmu . Środowisko Mieszkaniowe, (34), 112-119. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/442