TrębaczP., & DudaM. (2021). Projektowanie struktury przestrzeni publicznej jednostek urbanistycznych jako warunek skutecznego przekształcenia terenów poprzemysłowych na przykładzie obszaru Pelcowizny w Warszawie . Środowisko Mieszkaniowe, (34), 96-111. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/441