OlenderekJ., & OlenderekM. (2021). O wybranych przestrzeniach mieszkalnych funkcjonujących współcześnie w miejskim krajobrazie kulturowym . Środowisko Mieszkaniowe, (34), 58-77. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/438