DudaM., & TrębaczP. (2021). Regeneracja struktury przestrzennej terenów po-kolejowych na przykładzie warszawskiej Pragi . Środowisko Mieszkaniowe, (34), 44-57. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/437