TwardowskiM., & Ros CamposA. (2021). Nowe kierunki rozwoju architektury wież mieszkalnych na wybranych przykładach – Manhattan, Nowy Jork . Środowisko Mieszkaniowe, (34), 19-32. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/435