Malinowska - PetelenzB. (2021). Los Angeles: miasto ruchomych obrazów . Środowisko Mieszkaniowe, (34), 5-18. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/434