Jagiełło - KowalczykM. (2020). XXI wiek a funkcjonalno- -przestrzenne problemy Wenecji. Środowisko Mieszkaniowe, (33). Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/400