OlesiakJ. (2020). Analizy Space Syntax wobec zjawiska segregacji społecznej i izolacji przestrzennej obszarów mieszkaniowych. Środowisko Mieszkaniowe, (33). Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/398