DerwiszJ. (2020). Nowe muzeum w mieście. Zmiany w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym architektury współczesnych obiektów muzealnych. Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), 72-81. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/361