BigajP. (2020). Wybrane tendencje w kształtowaniu architektury kwartałów zabudowy mieszkaniowej Europy w pierwszych dekadach XXI wieku. Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), 62-71. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/358