MazurR., & TrębaczP. (2020). Typologia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Polsce w latach 2010-2019. Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), 37-46. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/357