WierzbickaA. M., & KoczocikM. (2020). Współczesna architektura znaczeniowa – poszukiwanie twórczej inspiracji w dorobku architektonicznym Romualda Gutta. Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), 24-36. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/356