MikielewiczR. (2020). Postawa twórcza: zaangażowanie społeczne. Architektura wobec wyzwań nowego stulecia. Środowisko Mieszkaniowe, 30(30), 53-61. Pobrano z https://housingenvironment.pk.edu.pl/srodowisko/article/view/353