(1)
Jagiełło-KowalczykM. Mazurski Model współczesnego Regionalizmu . ŚM 2021, 112-119.