(1)
TrębaczP.; DudaM. Projektowanie Struktury Przestrzeni Publicznej Jednostek Urbanistycznych Jako Warunek Skutecznego przekształcenia terenów poprzemysłowych Na przykładzie Obszaru Pelcowizny W Warszawie . ŚM 2021, 96-111.