(1)
OlenderekJ.; OlenderekM. O Wybranych Przestrzeniach Mieszkalnych funkcjonujących współcześnie W Miejskim Krajobrazie Kulturowym . ŚM 2021, 58-77.